zoeken

Boeken

Toont alle 5 resultaten

 • Handboek Alcoholwet – tekst & uitleg (editie 1 april 2024)

  119,00
  Auteur:

  ISBN:

  978-94-93104-09-9

  categorie: Horeca

  In dit  Handboek ‘Alcoholwet – tekst en uitleg – editie 1 april 2024′ wordt de wet zoals die geldt per 1 april 2024’ uitgebreid en artikelsgewijs besproken. De behandelde artikelen en onderwerpen worden zoveel als mogelijk toegelicht met praktijkvoorbeelden, schema’s, tabellen en illustraties.  Tevens is actuele jurisprudentie toegevoegd en beschreven, gekoppeld aan zich dagelijks aandienende praktijksituaties.

   

  Toevoegen aan winkelwagen Meer Informatie
 • Wettenbundel Alcoholwet (editie 1 april 2024)

  19,50
  Auteur:

  ISBN:

  978-94-93104-10-5

  categorie: Horeca

  NU VERKRIJGBAAR!

  Deze wettenbundel op A5-formaat bevat de volledige Alcoholwet, tezamen met het Alcoholbesluit en de Alcoholregeling zoals die gelden per 1 april 2024.

  Printing on demand

  Onze boeken leveren wij niet uit voorraad. De boeken worden voor u gemaakt op het moment van bestelling (printing on demand – POD). De drukkerij zendt uw bestelling vervolgens rechtstreeks naar u toe via Track & Trace.

  Het voordeel van POD is dat, voor zover er in het boek aanpassingen of aanvullingen nodig zijn (bijvoorbeeld wegens wetswijzigingen of nieuwe jurisprudentie), u altijd de meest actuele versie toegezonden krijgt omdat wij direct het brondocument kunnen bewerken.

  De productietijd van deze bundel bedraagt circa 6 werkdagen na bestelling.

  Toevoegen aan winkelwagen Meer Informatie
 • Handboek Alcoholwet – voor toezichthouders – editie 1 april 2024

  109,00
  Auteur:

  ISBN:

  978-94-93104-03-7

  categorie: Horeca

  In dit handboek wordt de Alcoholwet zoals die geldt per 1 april 2024, artikelsgewijs behandeld. Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de onderwerpen die voor de aankomend gemeentelijk toezichthouder Alcoholwet relevant zijn, inclusief dwarsverbanden met andere relevante wetsartikelen of regelgeving. De behandelde artikelen en onderwerpen worden zoveel als mogelijk toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, tabellen, schema’s en illustraties.

  Toevoegen aan winkelwagen Meer Informatie
 • Handboek Evenementen – in theorie en praktijk

  97,81
  categorie: Evenementen

  In gemeenten georganiseerde evenemen­ten leveren niet alleen een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente en zijn een be­langrijk onderdeel van het toeristisch-recreatieve product, maar brengen ook bepaalde risico’s met zich mee op het gebied van onder meer openbare orde, brandveiligheid, verkeer en vervoer en volksgezondheid.

  In dit boek wordt de categorisering van evenementen, de termijnen, de functies van evenementen, het evenementenproces (en de daarbij aanwezige valkuilen), de regievoering en organisatie, de aanvraag en compleetheid van een vergun­ningsaanvraag, de te beoordelen aspecten, de weging van de verschillende belangen, de risicoclassificaties, de verschillende risicoanalyses, crowd management, crowd- en riot­control, crowd dynamics, veiligheidsplannen, de inhoud van een evenementenbeleid, de verantwoordelijkheden en taken van alle bij het proces betrokken personen en partijen en de vergunningverlening gedetailleerd besproken en worden relaties gelegd met andere aan een evenement gelieerde vergunningen en ontheffingen, wetten en regelingen.

   

   

  Toevoegen aan winkelwagen Meer Informatie
 • Handboek APV en Bijzondere Wetten (editie 1 januari 2024)

  135,00
  Auteur:

  ISBN:

  978-94-93104-11-2

  In dit nieuwe handboek, bijna 770 pagina’s, wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de Wet bibob, Wet op de kansspelen, Winkeltijdenwet, Zondagswet en APV-gerelateerde regelgeving op het gebied van samenscholingsverboden, demonstraties, noodbevoegdheden, APV in relatie tot de Omgevingswet en wordt een nadere toelichting gegeven op de regelgeving omtrent plakken en kladden, venten, colporteren, collecteren, uitstallingen, standplaatsen, horeca-exploitatievergunningen, terrassen bij horecabedrijven, nachtregisters, horeca en geluidsaspecten, incidentele en collectieve festiviteiten,  pop-up-stores, coffeeshops, prostitutiebedrijven, precario en leges.

   

  Toevoegen aan winkelwagen Meer Informatie