zoeken

Evenementen

Enig resultaat

 • Handboek Evenementen – in theorie en praktijk

  97,81
  categorie: Evenementen

  In gemeenten georganiseerde evenemen­ten leveren niet alleen een welkome bijdrage aan het culturele, economische en sociaal-maatschappelijke leven in de gemeente en zijn een be­langrijk onderdeel van het toeristisch-recreatieve product, maar brengen ook bepaalde risico’s met zich mee op het gebied van onder meer openbare orde, brandveiligheid, verkeer en vervoer en volksgezondheid.

  In dit boek wordt de categorisering van evenementen, de termijnen, de functies van evenementen, het evenementenproces (en de daarbij aanwezige valkuilen), de regievoering en organisatie, de aanvraag en compleetheid van een vergun­ningsaanvraag, de te beoordelen aspecten, de weging van de verschillende belangen, de risicoclassificaties, de verschillende risicoanalyses, crowd management, crowd- en riot­control, crowd dynamics, veiligheidsplannen, de inhoud van een evenementenbeleid, de verantwoordelijkheden en taken van alle bij het proces betrokken personen en partijen en de vergunningverlening gedetailleerd besproken en worden relaties gelegd met andere aan een evenement gelieerde vergunningen en ontheffingen, wetten en regelingen.

   

   

  Toevoegen aan winkelwagenMeer Informatie