zoeken

Handboek Horecarecht – in theorie en praktijk

128,55
Auteur :

ISBN :

978-90-826890-0-6

categorie: Horeca

In dit handboek wordt, naast een algemene bestuursrechtelijke toelichting met betrekking tot aanvragen en beschikkingen, uitgebreid stilgestaan bij de kaders van een goed intakegesprek, de inhoud en toepassing van de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen (zoals de vergunningsplicht, hoog-, laag- en samengestelde inrichtingen, kleine kansspelen en speelautomatenhallen), de toepassing van de Wet Bibob, het gemeentelijke horeca-exploitatiestelsel (mede in relatie tot bestemmingsplannen), de exploitatie van een terras, worden de (on)mogelijkheden van de opkomende pop-up-stores besproken, komt de regelgeving rondom rookruimtes en coffeeshops uitgebreid aan bod. Voorts wordt aandacht besteed aan het hebben van een nachtregister voor horecabedrijven die overnachtingen bieden en wordt een nadere toelichting gegeven op het instellen van een alcoholverbodsgebied.

Beschrijving

Bijzondere wetgeving is niet ondergebracht in één integrale wet, maar is te vinden in diverse gemeentelijke verordeningen, beleidsdocumenten en in verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving. Deze wetten en regelingen staan weliswaar op zichzelf, maar zijn dikwijls ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, vaak bewegend in het politieke krachtenveld.

De inhoud is complex en de veelheid van en integraliteit aan onderwerpen maakt de toepassing in de dagelijkse praktijk moeilijk. Wanneer toepasselijke connecties in de dagelijkse uitvoering niet worden gemaakt of onderkend, kan dit leiden tot juridische, praktische, politieke of maatschappelijke complicaties. Specifieke kennis is vereist om deze werkzaamheden kundig, deugdelijk en professioneel uit te voeren.

Het vernieuwde “Handboek Horecarecht – in theorie en praktijk” biedt allen die werkzaam zijn in het vakgebied van bijzondere wetten weer allerhande en actuele informatie over de toepassing en uitvoering van deze wet- en regelgeving.

In dit handboek wordt, naast een algemene bestuursrechtelijke toelichting met betrekking tot aanvragen en beschikkingen en diverse begrippen, uitgebreid stilgestaan bij de kaders van een goed intakegesprek, de inhoud en toepassing van de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen (zoals de vergunningsplicht, hoog-, laag- en samengestelde inrichtingen, kleine kansspelen en speelautomatenhallen), de toepassing van de Wet Bibob, het gemeentelijke horeca-exploitatiestelsel (mede in relatie tot bestemmingsplannen), de exploitatie van een terras, worden de (on)mogelijkheden van de opkomende pop-up-stores besproken, komt de regelgeving rondom rookruimtes en coffeeshops uitgebreid aan bod. Voorts wordt aandacht besteed aan het hebben van een nachtregister voor horecabedrijven die overnachtingen bieden en wordt een nadere toelichting gegeven op het instellen van een alcoholverbodsgebied.

Aangezien in of vanuit horecabedrijven ook geluidsoverlast kan ontstaan, wordt tevens aandacht besteed aan het voor het produceren van geluid geldende wettelijk kader vanuit het Activiteitenbesluit en wordt een toelichting gegeven op het onder bepaalde voorwaarden toestaan van overschrijding van de geluidsvoorschriften bij aangewezen collectieve en incidentele festiviteiten.

Daarmee is dit boek zeer geschikt voor beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en alle andere professionals die zich dagelijks bezighouden met het toepassen en uitvoeren van het specifieke horecarecht.

Kortom, alle voor horeca relevante wet- en regelgeving gebundeld in dit prachtige geactualiseerde handboek (840 pagina’s), voorzien van een mooie hardcover kaft.

Extra informatie

Gewicht 1.5 kg
Afmetingen 24.5 × 17.5 × 4.8 cm
Auteur

ISBN

978-90-826890-0-6