zoeken

over ons

Uitgeverij voor Bijzondere Wetten

De Uitgeverij voor bijzondere wetten biedt alle professionals werkzaam in het vakgebied van bijzondere wetten, toegang tot actuele, onafhankelijke vakinformatie via boeken, brochures, bundels en nieuwsberichten.

Tezamen met de Academie voor bijzondere wetten, die op de dagelijkse praktijk gerichte opleidingen, trainingen, workshops en informatiebijeenkomsten organiseert en e-learningmodules biedt, hebben wij de ambitie een in bijzondere wetten gespecialiseerde kennispartner te zijn voor professionals werkzaam in dit vakgebied.

Ons specialisme

We weten als geen ander dat actuele kennis onontbeerlijk is om werkzaamheden te kunnen verrichten in het vakgebied van bijzondere wetten.

Bijzondere wetgeving is niet ondergebracht in één integrale wet, maar is te vinden in verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving, in diverse gemeentelijke verordeningen en in vele beleidsdocumenten. Deze wetten en regelingen staan weliswaar op zichzelf, maar zijn dikwijls ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, vaak bewegend in het politieke krachtenveld.

De inhoud is complex en de veelheid van en integraliteit aan onderwerpen maakt de toepassing in de dagelijkse praktijk moeilijk.

Jurisprudentie geeft voorts dikwijls nieuwe uitleg aan bestaande wet- en regelgeving of houdt (oude) betekenissen juist in stand.

Dit rechtersrecht is nodig omdat een wet nooit alles kan regelen, er ontstaan altijd uitzonderings- en/of twijfelgevallen. Soms wordt er door de wetgever juist met opzet een keuzevrijheid aan de rechter gegeven. Kortom, jurisprudentie kleurt de wetten in, ook de bijzondere wetten.

Het is voor al diegenen die werkzaam zijn binnen het vakgebied van bijzondere wetten erg belangrijk om continue op de hoogte te zijn van de laatste uitspraken en nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied, mede om te voorkomen dat onjuiste toepassing kan leiden tot juridische, praktische, politieke of maatschappelijke complicaties.

Specifieke kennis is dus vereist om deze werkzaamheden kundig, deugdelijk en professioneel uit te voeren.

Via onze producten en diensten bieden wij u die handvatten die nodig zijn om deze werkzaamheden vakkundig uit te voeren.

 

Printing on demand

Onze boeken leveren wij niet uit voorraad. De boeken worden voor u gemaakt op het moment van bestelling (printing on demand – POD). De drukkerij zendt uw bestelling vervolgens rechtstreeks naar u toe via Track & Trace.

Het voordeel van POD is dat, voor zover er in het boek aanpassingen of aanvullingen nodig zijn (bijvoorbeeld wegens wetswijzigingen of nieuwe jurisprudentie), u altijd de meest actuele versie toegezonden krijgt omdat wij direct het brondocument kunnen bewerken.

De productietijd van onze boeken bedraagt 6 werkdagen na bestelling.