zoeken

Horeca

Toont alle 5 resultaten

 • Handboek Alcoholwet – processtappen (versie 1 juli 2022)

  85,00
  Auteur:

  ISBN:

  978-94-93104-05-1

  categorie: Horeca

  In dit boek worden al deze vergunnings- en ontheffingsaanvragen, wijzigings- en meldingsverzoeken stapsgewijs toegelicht en wordt de behandelend ambtenaar aan de hand van de betreffende wetteksten geleid door de daarvoor geëigende processen om vervolgens te komen tot een beslissing op de aanvraag. Elke processtap wordt daarbij uitgebreid toegelicht. Het boek is voorzien van diverse handige bijlagen.

  Toevoegen aan winkelwagenMeer Informatie
 • Handboek Alcoholwet – tekst & uitleg (versie 15 augustus 2022)

  105,00
  Auteur:

  ISBN:

  978-94-93104-0-44

  categorie: Horeca

  In dit  Handboek ‘Alcoholwet – tekst en uitleg’ wordt de wet zoals die per 1 juli 2021 in werking is getreden en nadien per 15 augustus 2022 is gewijzigd, uitgebreid en artikelsgewijs besproken. De behandelde artikelen en onderwerpen worden zoveel als mogelijk toegelicht met praktijkvoorbeelden, schema’s, tabellen en illustraties.  Tevens is actuele jurisprudentie toegevoegd en beschreven, gekoppeld aan zich dagelijks aandienende praktijksituaties.

  De wetswijzigingen zoals inwerking getreden per 1 juli 2023 zijn in dit boek nog niet verwerkt.

  Toevoegen aan winkelwagenMeer Informatie
 • Wettenbundel Alcoholwet (versie 15 augustus 2022)

  17,00
  Auteur:

  ISBN:

  978-94-93104-06-8

  categorie: Horeca

  Dit handige wettenbundeltje op zakboekformaat bevat de volledige Alcoholwet, tezamen met het Alcoholbesluit, de Alcoholregeling en de nog steeds van toepassing zijnde Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet 2015.

  Printing on demand

  Onze boeken leveren wij niet uit voorraad. De boeken worden voor u gemaakt op het moment van bestelling (printing on demand – POD). De drukkerij zendt uw bestelling vervolgens rechtstreeks naar u toe via Track & Trace.

  Het voordeel van POD is dat, voor zover er in het boek aanpassingen of aanvullingen nodig zijn (bijvoorbeeld wegens wetswijzigingen of nieuwe jurisprudentie), u altijd de meest actuele versie toegezonden krijgt omdat wij direct het brondocument kunnen bewerken.

  De productietijd van deze boeken bedraagt circa 6 werkdagen na bestelling.

  Toevoegen aan winkelwagenMeer Informatie
 • Handboek Alcoholwet – voor toezichthouders

  90,00
  Auteur:

  ISBN:

  978-94-93104-03-7

  categorie: Horeca

  In dit nieuwe lesboek wordt de Alcoholwet zoals die per 1 juli 2021 in werking is getreden, artikelsgewijs behandeld. Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de onderwerpen die voor de aankomend gemeentelijk toezichthouder Alcoholwet relevant zijn, inclusief dwarsverbanden met andere relevante wetsartikelen of regelgeving. De behandelde artikelen en onderwerpen worden zoveel als mogelijk toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, tabellen, schema’s en illustraties.

  Toevoegen aan winkelwagenMeer Informatie
 • Handboek Horecarecht – in theorie en praktijk

  128,55
  Auteur:

  ISBN:

  978-90-826890-0-6

  categorie: Horeca

  In dit handboek wordt, naast een algemene bestuursrechtelijke toelichting met betrekking tot aanvragen en beschikkingen, uitgebreid stilgestaan bij de kaders van een goed intakegesprek, de inhoud en toepassing van de Drank- en Horecawet, de Wet op de kansspelen (zoals de vergunningsplicht, hoog-, laag- en samengestelde inrichtingen, kleine kansspelen en speelautomatenhallen), de toepassing van de Wet Bibob, het gemeentelijke horeca-exploitatiestelsel (mede in relatie tot bestemmingsplannen), de exploitatie van een terras, worden de (on)mogelijkheden van de opkomende pop-up-stores besproken, komt de regelgeving rondom rookruimtes en coffeeshops uitgebreid aan bod. Voorts wordt aandacht besteed aan het hebben van een nachtregister voor horecabedrijven die overnachtingen bieden en wordt een nadere toelichting gegeven op het instellen van een alcoholverbodsgebied.

  Toevoegen aan winkelwagenMeer Informatie