zoeken

Naleving leeftijdsgrens alcohol 2018

Op 14 maart 2019 heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief gestuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met betrekking tot de resultaten van  het onderzoek (najaar 2018) naar de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol.

Om de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol in 2018 te meten, zijn er in totaal 2309 aankooppogingen uitgevoerd door 17-jarige testkopers. Deze testaankopen zijn gedaan in avondwinkels, cafetaria’s, horecagelenheden, slijterijen, sportkantines, supermarkten en via thuisbezorgkanalen.

Het betreft een aselecte steekproef met nationale representativiteit.

In 2018 bedraagt het totale gewogen nalevingscijfer 37,7%. De slijters-branche (73,3%) en de supermarktbranche (68,9%) zijn voor wat betreft de  naleving een eind op de goede weg. Avondwinkels scoren met 34,7% aanzienlijk lager. De cafetaria’s (20,7%), sportkantines (20,2%) en horecagelegenheden (17,5%) scoren ver onder een acceptabel niveau van naleving. De laagste naleving wordt bereikt door thuisbezorgkanalen met een nalevingspercentage van 9,5%.

Met deze cijfers komt de staatssecretaris tot de conclusie dat een minderjarige in meer dan 60% van de gevallen alcohol kan kopen. In horecagelegenheden, sportkantines en cafetaria’s is dit zelfs ongeveer 80% van de gevallen en via thuisbezorgkanalen krijgt 90% van de jongeren zonder problemen alcohol in bezit.

In het belang van de volksgezondheid en het beschermen van jongeren vind de staatssecretaris het noodzakelijk dat de leeftijdsgrens voor het verstrekken van alcohol beter nageleefd gaat worden.

Gemeenten moeten in dit kader onder meer hun toezichthoudende  verantwoordelijkheid nemen. Om die reden gaat de staatssecretaris zich samen met onder andere de VNG inzetten voor betere handhaving door gemeenten met behulp van een handhavingsprotocol.

Voorts is inmiddels gestart met de internetconsultatie van de wijziging van de Drank- en Horecawet. In het wetsvoorstel worden onder meer regels gesteld voor de verkoop van alcohol via thuisbezorgkanalen, dat met 9.5% het laagste nalevingspercentage heeft. De regels  hebben tot doel om de naleving van de leeftijdsgrens door thuisbezorgkanalen te verbeteren. De internetconsultatie staat voor iedereen open en loopt tot 1 mei 2019.

 

Nalevingscijfer_leeftijdsgrenzen_alcohol_2018.

 

jk_onderzoek_naar_de_naleving_van_de_leeftijdsgrens_bij_alcoholverkoop_aan_minderjarigen_in_2018.