zoeken

Slijtersunie verliest rechtszaak tegen drankverkoop veilingwebsite Catawiki

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State besliste op 4 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1134) in het hoger beroep dat de Slijtersunie tegen de burgemeester Assen had aangespannen dat de burgemeester niet handhavend hoeft op te treden tegen veilingwebsite Catawiki omdat aldaar sterke drank zonder drank- en horecavergunning worden aangeboden.

Catawiki is gevestigd in Assen en exploiteert een veilingwebsite, waarop zij de mogelijkheid biedt sterke drank te verkopen en te kopen. De verkopers kunnen sterke drank in de vorm van zogenoemde kavels ter veiling aanbieden. Belangstellenden kunnen op de website biedingen plaatsen op de kavel. Degene die het hoogste bod heeft geplaatst kan een aangeboden kavel kopen. Catawiki is geen partij bij de koopovereenkomst. Catawiki heeft de sterke drank niet onder zich. De verkopers zorgen voor de levering en bezorging van de kavels. Catawikiheeft geen vergunning om het slijtersbedrijf uit te kunnen oefenen

De SlijtersUnie heeft betoogd dat Catawiki artikel 19, eerste lid, van de Dhw overtreedt, omdat Catawiki verkoper en koper tot elkaar brengt en aldus gelegenheid biedt tot het doen van bestellingen voor sterke drank.

De Afdeling acht dit onjuist. In de Drank- en Horecawet is geen definitie opgenomen van het begrip “bestelling”. Ook in de geschiedenis van de totstandkoming van de Drank- en Horecawet is de betekenis van dit begrip niet geduid. Daarom is de rechtbank terecht aangesloten bij hetgeen daaronder in het spraakgebruik wordt verstaan. Volgens het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal wordt onder het begrip “bestelling” verstaan de opdracht tot levering en bezorging.

Het doen van een bieding op een aangeboden kavel leidt niet rechtstreeks tot koop en levering of bezorging van die kavel en kan daarom niet gelijk worden gesteld aan het doen van een bestelling.

Daarom heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat Catawiki door middel van haar website geen gelegenheid biedt tot het doen van bestellingen voor sterke drank. De Afdeling volgt niet de ruime uitleg van artikel 19, eerste lid, van de DHw die de SlijtersUnie bepleit.

Die uitleg volgt niet uit de tekst van de bepaling en ook niet uit de geschiedenis van de totstandkoming van de bepaling. Het volgen van die uitleg zou strijd opleveren met het legaliteitsbeginsel dat is verwoord in artikel 5:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Omdat Catawiki derhalve geen gelegenheid biedt tot het doen van bestellingen van sterke drank en niet in geschil is dat Catawiki geen sterke drank op bestelling aflevert of doet afleveren, heeft de rechtbank terecht geoordeeld dat Catawiki artikel 19, eerste lid, van de Drank- en Horecawet niet heeft overtreden.

Het hoger beroep van de SlijtersUnie is derhalve ongegrond verklaard.