zoeken

Een tentoonstelling is geen evenement.

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat de Real Human Bodies tentoonstelling in ’s-Heerenberg door kan gaan. Volgens de voorzieningenrechter is een tentoonstelling geen evenement en daar is geen evenementenvergunning voor nodig.

Hupperts Global GmbH had een evenementenvergunning aangevraagd voor een Real Human Bodies tentoonstelling in ’s-Heerenberg. Deze tentoonstelling vond plaats in het weekend van 24 en 25 februari jl.. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de reactie daarop van de gemeente een besluit. In dat besluit is de aanvraag buiten behandeling gesteld, omdat die te laat was ingediend. Daarnaast heeft de gemeente  meegedeeld dat als de aanvraag niet te laat was ingediend, deze was afgewezen omdat de burgemeester deze tentoonstelling niet in de gemeente wil. Hij vindt het tentoonstellen van de Real Human Bodies in strijd met de openbare orde.

Volgens de voorzieningenrechter is een tentoonstelling geen evenement.

De gemeente gaf nog verder aan dat zij handhavend zullen optreden, omdat het in strijd met het bestemmingsplan zou zijn als de tentoonstelling toch doorgaat. De voorzieningenrechter betwijfelt daarentegen dat er strijd is met het bestemmingsplan.

Daarom heeft de voorzieningenrechter bepaald dat de tentoonstelling afgelopen weekend mocht plaatsvinden. Gezien het spoedeisend karakter heeft de voorzieningenrechter mondeling uitspraak gedaan.

Het bericht Een tentoonstelling is geen evenement. verscheen eerst op Academie voor Bijzondere Wetten.

Het bericht Een tentoonstelling is geen evenement. verscheen eerst op Academie voor Bijzondere Wetten.