zoeken

Brief staatssecretaris VWS van 29-11-2017 over aankomend alcoholbeleid

Op 29 november 2017 heeft de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brief gestuurd aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal waarin hij aangeeft dat het kabinet in het Regeerakkoord al had aangegeven problematisch alcoholgebruik te willen aanpakken.

Alcoholgebruik kan namelijk grote gezondheidsschade veroorzaken, voor mensen die drinken maar ook voor anderen.

De staatssecretaris geeft in de brief aan om rond de zomer van 2018 zijn perspectief op alcoholbeleid te willen delen met de Kamervoorzitter. Hierbij zullen de uitkomsten vanuit de evaluatie van de Drank- en Horecawet worden meegenomen.

De vorige staatssecretaris heeft tijdens het algemeen overleg alcohol en tabak van 15 februari jl. (Kamerstukken 27 565 en 32 011, nr. 159) en het daaropvolgende VAO op 22 februari jl. (Handelingen II 2016/17, nr. 56, item 5) een aantal toezeggingen gedaan. Ook heeft de Tweede Kamer verschillende moties aangenomen.

Naar aanleiding daarvan stuurt de staatssecretaris de Kamervoorzitter, vooruitlopend op zijn perspectief op alcoholbeleid, deze brief. 

In die brief gaat hij in op de onderwerpen alcoholmarketing, toezicht op alcoholverkoop «op afstand», de opleidingseisen met betrekking tot sociale hygiëne, cijfers over alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol en IkPas. 

Klik hier voor de brief en de bijlagen.

Het bericht Brief staatssecretaris VWS van 29-11-2017 over aankomend alcoholbeleid verscheen eerst op Academie voor Bijzondere Wetten.

Het bericht Brief staatssecretaris VWS van 29-11-2017 over aankomend alcoholbeleid verscheen eerst op Academie voor Bijzondere Wetten.