zoeken

Handboek Drank- en Horecawet – voor toezichthouders

91,50
Auteur :

ISBN :

978-90-826890-2-0

categorie: Horeca

In dit handboek wordt de Drank- en Horecawet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden en nadien per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 is aangepast, artikelsgewijs behandeld. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen die voor de gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet relevant zijn en worden deze onderwerpen zoveel als mogelijk toegelicht met praktijkvoorbeelden, schema’s, tekeningen en/of foto’s.

Beschrijving

In dit handboek wordt de Drank- en Horecawet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden en nadien per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 is aangepast, artikelsgewijs behandeld.

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen die voor de gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet relevant zijn en worden deze onderwerpen zoveel als mogelijk toegelicht met praktijkvoorbeelden, schema’s, tekeningen en/of foto’s.

Omdat in dit boek vaak wordt gerefereerd aan bepaalde steeds terugkerende begrippen, is een handige begrippenlijst opgenomen zodat snel de verklarende tekst kan worden gevonden.

Aan dit boek is voorts een matrix toegevoegd die kan worden gebruikt om een boeterapport op te stellen of te beoordelen op juistheid. Daarbij is per toepasselijk artikel uit de Drank- en Horecawet aangegeven welke elementen mogelijk uit de matrix gebruikt kunnen worden voor het opmaken van een juist boeterapport.

Als laatste vindt u achterin dit boek een beschrijving van situaties die toezichthouders Drank- en Horecawet in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Tezamen met de gegeven antwoorden ontstaat daarmee een goed beeld van de wetstoepassing in de dagelijkse praktijk.

Met dit boek heeft u de beschikking over een uitgebreide theoretische en vooral ook praktische beschrijving van de Drank- en Horecawet, voorzien van allerhande hulpmiddelen zoals tabellen, schema’s, tekeningen en vele foto’s uit de praktijk.

Daarmee is het boek zeer geschikt voor de aankomend toezichthouder Drank- en Horecawet die zich goed wil voorbereiden op zowel het examenonderdeel Wetskennis Drank- en Horecawet als het onderdeel Boeterapport.

Extra informatie

Gewicht 1 kg
Afmetingen 24 × 16.9 × 3.1 cm
Auteur

ISBN

978-90-826890-2-0