zoeken

Handboek Drank- en Horecawet – tekst & uitleg

87,40
Auteur :

ISBN :

978-90-826890-4-4

categorie: Horeca

In dit geactualiseerde “Handboek Drank- en Horecawet – tekst en uitleg” wordt de Drank- en Horecawet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden en nadien per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 is aangepast, uitgebreid en artikelsgewijs besproken. De behandelde artikelen en onderwerpen worden zoveel als mogelijk toegelicht met praktijkvoorbeelden, schema’s, tabellen en illustraties.  Tevens is actuele jurisprudentie toegevoegd en beschreven, gekoppeld aan zich dagelijks aandienende praktijksituaties.

Beschrijving

In dit “Handboek Drank- en Horecawet – tekst en uitleg” wordt de Drank- en Horecawet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden en nadien per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 is aangepast, uitgebreid en artikelsgewijs besproken. De behandelde artikelen en onderwerpen worden zoveel als mogelijk toegelicht met praktijkvoorbeelden, schema’s, tabellen en door Frank Joosten gemaakte tekeningen.

Tevens is actuele jurisprudentie toegevoegd en beschreven, gekoppeld aan zich dagelijks aandienende praktijksituaties.

Als deze wet met bijbehorende regelgeving niet goed wordt toegepast, als dwarsverbanden niet worden gelegd of niet worden onderkend, kan dit direct beleidsmatige, juridische of politieke consequenties met zich meebrengen of schade veroorzaken.

Het vraagt dus om specifieke kennis en deskundigheid om werkzaamheden ten aanzien van de Drank- en Horecawet op een juiste wijze te kunnen uitvoeren.

Daarbij moet niet alleen kennis en inzicht bestaan met betrekking tot de toepasselijke wet- en regelgeving, maar moet ook volkomen duidelijk zijn hoe deze wet- en regelgeving dan vervolgens in de praktijk moet worden toegepast.

Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of toepasselijke AMvB’s, overgangswetten of ministeriële regelingen is dat dan ook uitgebreid beschreven.

Omdat in dit boek vaak wordt gerefereerd aan bepaalde steeds terugkerende begrippen, is een handige begrippenlijst opgenomen zodat snel de verklarende tekst kan worden gevonden.

Met deze editie is voorzien in een boek dat kan dienen als handig naslagwerk voor de beleidsmedewerkers, juristen, vergunningverleners en horeca-coördinatoren die zich bezighouden met de Drank- en Horecawet.

 

Extra informatie

Gewicht 0.7 kg
Afmetingen 24 × 16.7 × 2.3 cm
Auteur

ISBN

978-90-826890-4-4