zoeken

Handboek Drank- en Horecawet – Keuzedeel Drank- en Horecawet voor ROC’s

82,25
Auteur :

ISBN :

978-90-826890-9-9

categorie: Horeca

Het “Handboek Drank- en Horecawet – Keuzedeel Drank- en Horecawet voor ROC’s ”  is geschreven door Frank Joosten, mede aan de hand van input van docenten van het ROC Novacollege Haarlem. Dit college is een van de ROC’s in Nederland die HTV-studenten (opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid) het keuzedeel Drank- en Horecawet aanbiedt en dit lesboek daarbij heeft voorgeschreven, tezamen met de E-learningmodule Drank- en Horecawet als extra leermiddel.

Beschrijving

Het “Handboek Drank- en Horecawet – Keuzedeel Drank- en Horecawet voor ROC’s ”  is geschreven door Frank Joosten, mede aan de hand van input van docenten van het ROC Novacollege Haarlem. Dit college is een van de ROC’s in Nederland die HTV-studenten (opleiding Handhaving, Toezicht en Veiligheid) het keuzedeel Drank- en Horecawet aanbiedt en dit lesboek daarbij heeft voorgeschreven, tezamen met de E-learningmodule Drank- en Horecawet als extra leermiddel.

In dit nieuwe lesboek wordt de Drank- en Horecawet zoals die per 1 januari 2013 in werking is getreden en nadien per 1 januari 2014 en 1 januari 2015 is aangepast, artikelsgewijs behandeld.

Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de onderwerpen die voor de aankomend gemeentelijk toezichthouder Drank- en Horecawet relevant zijn, inclusief dwarsverbanden met andere relevante wetsartikelen of regelgeving. De behandelde artikelen en onderwerpen worden zoveel als mogelijk toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, tabellen, schema’s en illustraties.

Tevens wordt aangegeven of overtreding van het betreffende artikel bestuurlijk beboetbaar is of niet. Omdat in dit boek vaak wordt gerefereerd aan bepaalde steeds terugkerende begrippen, is een handige begrippenlijst opgenomen zodat snel de verklarende tekst kan worden gevonden.

In dit boek zijn voorts twee tabellen opgenomen waarbij in de eerste tabel per artikel uit de Drank- en Horecawet een kernwoord is gegeven, en in de tweede tabel per artikel een korte omschrijving is gegeven. Gebleken is dat deze tabellen een handig hulpmiddel zijn om de wet en de betreffende artikelen snel eigen te maken.

Als laatste is een matrix toegevoegd die kan worden gebruikt om een boeterapport op te stellen of te beoordelen op juistheid. In de daarbij behorende tabel is vervolgens per toepasselijk artikel aangegeven welke elementen mogelijk uit de matrix gebruikt kunnen worden voor het opmaken van een juist boeterapport.

Het lesboek is, zoals hiervoor aangegeven, zeer geschikt om te gebruiken in combinatie met de E-learningmodule Drank- en Horecawet. Met deze module kan de student zich goed voorbereiden op het examen Wetskennis Drank- en Horecawet zoals dat wordt afgenomen door het EXTH.

Auteur: Frank Joosten

ISBN: 978-90-826890-9-9

Extra informatie

Auteur

ISBN

978-90-826890-9-9