zoeken

Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet – Tekst & uitleg

categorie: Horeca

Volgens artikel 10 van de Drank- en Horecawet moeten inrichtingen waarin slijtersbedrijven en alcoholschenkende horecabedrijven zijn gevestigd, voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Tevens moet ook worden voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Er bestaat, niet alleen bij gemeentelijke toezichthouders, vergunning- en beleidsmedewerkers, maar ook bij horecaondernemers, slijters en architecten veel onduidelijkheid over de eisen waaraan deze inrichtingen moeten voldoen.

In dit boek worden de in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet gestelde eisen, mede in relatie tot de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012, nader toegelicht. Dit boek kan dan ook dienen als handreiking bij de beoordeling van de inrichtingseisen en/of bij het ontwerpen van ruimten waarin het horeca- of slijtersbedrijf zal worden uitgeoefend.

 

Dit handige boekje is binnenkort beschikbaar en te bestellen.

Beschrijving

Volgens artikel 10 van de Drank- en Horecawet moeten inrichtingen waarin slijtersbedrijven en alcoholschenkende horecabedrijven zijn gevestigd, voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Tevens moet ook worden voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Er bestaat, niet alleen bij gemeentelijke toezichthouders, vergunning- en beleidsmedewerkers, maar ook bij horecaondernemers, slijters en architecten veel onduidelijkheid over de eisen waaraan deze inrichtingen moeten voldoen.

In dit boek worden de in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet gestelde eisen, mede in relatie tot de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012, nader toegelicht. Dit boek kan dan ook dienen als handreiking bij de beoordeling van de inrichtingseisen en/of bij het ontwerpen van ruimten waarin het horeca- of slijtersbedrijf zal worden uitgeoefend.

 

Dit handige boekje is binnenkort beschikbaar en te bestellen.